LỊCH CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG MN ĐÔNG XUÂN

 

 

(Kèm theo Kế hoạch số 22/KH- GDMN ngày 06/10/2018 của Trường MN Đông Xuân)

 

Thỏng

Nội dung cụng việc

Thỏng 8/2018

Chỉ đạo giáo viên trả phép đúng thời gian (07/8)

Chỉ đạo, hướng dẫn tu bổ CSVC, thiết bị, đồ dùng, tổ chức lao động vệ sinh, cải tạo cảnh quan trường, lớp chuẩn bị đón năm học mới.

Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ GDMN tỉnh Thái Bình năm học 2018-2019 ( 16/8)

Tổ chức cho học sinh tựu trường ( 20/8/2018)

Dự Hội nghị tổng kết năm học và tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2017-2018 (Chiều 30/8); Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 ngành GD-ĐT huyện ( 31/8).

Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện rèn nền nếp cho trẻ, chuẩn bị các hệ điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

Chỉ đạo họp phụ huynh đầu năm học.

Thỏng 9/2018

Khai giảng, ổn định nền nếp. Thu và tổng hợp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 8/2018 (chiều thứ năm ngày 6/9).

Dự Hội nghị tổng kết công tác ANHĐ năm học 2017 -2018 và triển khai công tác an ninh học đường năm học 2018-2019 (7/9).

Phối hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe cho trẻ. Chỉ đạo các trường tổ chức cân đo, đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ (15/9)

Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 1- 3 ( từ ngày 10/9/2018- 29/9/2018)

Kiểm tra nền nếp đầu năm học.

Duyệt bảng phân công chức năng nhiệm vụ ( Sáng thứ 6).

Chỉ đạo điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi trên phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tham gia Tập huấn, kiến tập Chương trỡnh GDMN sau chỉnh sửa; Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2018-2019. ( ngày 23/9/2018)

Thực hiện thống kê, báo cáo năm học 2018-2019

Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018 (ngày 29/9).

 

 

 

 

 

Thỏng 10/2018

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 9/2018; Nộp hồ sơ đề nghị công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018 (chiều ngày 02/10).

Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn 4-7 từ ngày 01/10 – 27/10/2018

Nộp bài tuyên truyền về giáo dục mầm non ( Chiều 9/10)

Tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức ( từ ngày 11/10)

Đón đoàn đánh giá sơ bộ đối với các trường MN đăng ký đánh giá ngoài trong năm học (ngày 17,18/10)

Tổ chức “ Tuần lễ dinh dưỡng” cho trẻ trong trường mầm non ( từ 15-20/10)

Xõy dựng kế hoạch, tổ chức thi “ Giỏo viờn nuụi dạy giỏi”; nộp danh sách giáo viên đăng ký dự thi “ Giỏo viờn nuụi dạy giỏi” cấp Huyện.

Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng (ngày 27/10)

 

Thỏng 11/2018

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 10/2018 (Chiều ngày 02/11).

Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn 8-12 từ ngày29/10 – 01/12/2018

Chuẩn bị sắp xếp hồ sơ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.

Đón đoàn đánh giá chính thức của Sở GD&ĐT ngày 6,7/11/2018

Tham mưu, thành lập đoàn của huyện đi kiểm tra các đơn vị đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm học. Hoàn thiện hồ sơ trình Tỉnh về thẩm định công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức hội giảng trực tuyến cấp học mầm non tại trường, cụm trường( ngày 01, 08, 15/11 )

Tổ chức chấm sáng kiến, chấm bài thi phần thi năng lực đối với giáo viên đăng ký dự thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện.

Tổ chức Hội giảng chào mừng ngày NGVN 20-11

Tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng ( ngày 28/11)

Thỏng 12/2018

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 10/2018 (Chiều ngày 04/12).

Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn 13-16 từ ngày,03/12 – 29/12/2018

Chỉ đạo giáo viên thi thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục đối với giáo viên dự thi “giáo viên dạy giỏi”; xây dựng thực đơn, thực hành chế biến món ăn đối với giáo viên dự thi“giáo viên nuôi giỏi” cấp huyện.

- Chỉ đạo giáo viên tham gia hội giảng trực tuyến cấp học mầm non tại trường, cụm trường (3 ngày 13,18,20/12)

Tổ chức cân đo, đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ (ngày 28/12).

Thực hiện các loại báo cáo, thống kê học kỳ I.

 

 

Thỏng 01/2019

Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn từ 17-18 từ 31/12 – 11/01/2019 hoàn thành chương trình học kỳ 1.

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 01/2018 và điều tra và lập danh sách trẻ sinh năm 2018, nộp phòng GD-ĐT(Chiều 02/1/2019).

Hoàn thiện thống kê, báo cáo sơ kết học kỳ I nộp về Phòng GDGD&ĐT.

Hoàn thành chương trình học kỳ I ( Ngày 11/01/2019)

Tổ chức sơ kết học kỳ I và thực hiện chương trình học kỳ II ( từ ngày 14/01/2019). Thực hiện tuần chuyên môn 19-22 từ ngày 14/01/2019 đến 02/02/2018

Dự sơ kết học kỳ I cấp học mầm non

Tổ chức giáo viên tham dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (nếu có)

Chỉ đạo tổ chức cân đo, đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ (ngày 28/01).

Thỏng 02/2019

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 01 ( chiều 01/02)

Tổ chức cho CBGVNV, cam kết thực hiện Pháp lệnh 16, NĐ 36; QĐ 95....

Nghỉ tết Nguyên Đán ( từ ngày 04/2-9/02/2019)

Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn từ 23-25 từ ngày 11/02 đến 02/3/2019

Chỉ đạo các nhóm lớp ổn định nền nếp sau nghỉ tết và tổ chức trồng cây mùa xuân.

Dự hoạt động trải nghiệm ở trường Mầm non Thăng Long.

Chỉ đạo các nhóm lớp mầm non tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng ( ngày 28/2)

Thỏng 03/2019

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 02 ( chiều 02/03)

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tuần chuyên môn 26-29 từ 04/3- 30/3/2019)

Bồi dưỡng giáo viên tham dự Hội giảng “ Giáo viên dạy giỏi” cấp Tỉnh

Sinh hoạt chuyờn mụn - Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Chỉ đạo các trường tổ chức cân đo, đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ Phối hợp trạm y tế xã khám sức khỏe cho trẻ (28/3).

Thỏng 04/2019

Thu và tổng hợp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 03 ( chiều 02/04)

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tuần chuyên môn 30 -33 từ 01/4- 27/4/2019

Tham dự Hội giảng “ Giỏo viờn dạy giỏi” cấp tỉnh

Nộp bài bài tuyờn truyền (tuần 1)

Chỉ đạo tổ chức “ Ngày hội thể dục thể thao” cho trẻ mầm non.

Chỉ đạo nhóm lớp tổ chức cân đo đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ độ tuổi 13-24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng ( ngày 29/4)

 

 

 

Thỏng 05/2019

Nộp báo cáo số lượng huy động trẻ đến trường, trẻ ăn bán trú tháng 4 (Chiều 02/5)

Chỉ đạo thực hiện tuần chuyên môn 34-35 từ 29/4- 11/5/2019

Chỉ đạo hoàn thành chương trình học kỳ II vào ngày 10/5/2019 ( tuần từ 13-18/5); tổ chức đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học. Tổ chức đánh giá CBGVNV theo chuẩn nghề nghiệp .Báo cáo kết quả đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp về Phòng GD&ĐT

Tổ chức Họp phụ huynh cuối năm.

Hoàn thành thống kê cuối năm học 2018-2019. Hoàn thiện báo cáo cuối năm học nộp PGD& ĐT

Chỉ đạo tổng kết năm học. Bình xét thi đua cuối năm học

Thỏng 06/2019

Hoàn thiện hồ sơ trẻ hoàn thành chương trình Tổ chức bàn giao học sinh 6 tuổi cho các trường Tiểu học; nộp Biên bản bàn giao, danh sách trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và hồ sơ thi đua về Phòng GD-ĐT.

Hoàn thành thủ tục và tổ chức học hè.

Duyệt kết quả thi đua năm học. Tập hợp kết quả xếp loại, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn, kết quả bình xét danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân; kiểm kê tài sản.

Thỏng 07/2019

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hè đối với các trường mầm non.

 

                                                                                                                                                         TRƯỜNG MN ĐÔNG XUÂN