I/DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ(THÁNG)

1.NHÓM 13 – 24 THÁNG

TT

Tuần chuyên môn

Nội dung

Số tuần

Thời gian thực hiện

1

1+ 2+3

Bé và các bạn

3

Tháng 9

10/9 - 29/9/2018

2

4+5+6+7

Đồ chơi, đồ dùng của bé

4

Tháng 10

01/10 27/10/2018

3

8+9 +10 +11

Cây và những bông hoa đẹp

4

Tháng 11

29/10 - 24/11/2018

4

12+13+14 +15

Các cô giáo trong nhà trẻ

4

Tháng 12

26/11 - 22/12/2018

5

16+ 17+18

Những con vật gần gũi đáng yêu

3

Tháng 01

24/12 - 12/01/2019

Học kỳ II

6

19+20+21+22

Mẹ và những người thân yêu của bé

4

Tháng 1

14/01 – 16/02/2019

Nghỉ tết Nguyên Đán

Từ ngày 04/2 – 09/2/2019

1

23+24+25

Cây và những bông hoa đẹp

3

Tháng 2

18/02 – 09/3/2019

2

26+27

Bé và các bạn

2

Tháng 3

11/3 – 23/3/2019

3

28+29

Các cô giáo trong nhà trẻ

2

25/3 – 06/4/2019

4

30+31

Đồ chơi, đồ dùng của bé

2

Tháng 4

08/4 – 20/4/2019

5

32+33

Những con vật gần gũi đáng yêu

2

22/4 – 04/4/2019

6

34+35

Mẹ và những người thân yêu của bé

2

Tháng 5

06/4 – 18/5/2019

Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học

2. NHÓM 25-36 THÁNG

TT

Tuần chuyên môn

Chủ đề

Số tuần

Thời gian thực hiện

1

1+2+ 3

Bé và các bạn

3

Từ ngày 10/9 – 29/9/2018

2

4+5+6+7

Đồ dùng, đồ chơi của bé

4

Từ ngày 01/10 – 27/10/2018

3

8+9+10+11

Cây và những bông hoa đẹp

4

Từ ngày 29/10 - 24/11/2018

4

12+13+14

Các cô các bác trong trường MN

3

Từ ngày 26/11 - 15/12/2018

5

15+16+17+18

Những con vật đáng yêu

4

Từ ngày 17/12 – 12/01/2019

Học kỳ II

6

19+20

Mẹ và những người thân yêu của bé

2

Từ ngày 14/01 – 26/1/2019

7

21+22+23

Ngày tết và mùa xuân

3

Từ ngày 28/01 – 23/2/2019

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Từ ngày 04/02-09/2/2019

8

24+25+26+27

Bé đi khắp nơi bằng phương tiện nào + Ngày 8/3

4

Từ ngày 25/2 – 23/3/2019

9

28+29+30+31

Mùa hè đến rồi

4

Từ ngày 25/3 – 20/4/2019

10

32+33+34+35

Bé lên mẫu giáo

4

Từ ngày 22/4 - 18/5/2019

Từ ngày 20/5 – 25/5/2019

Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học

 

3.KHỐI 3 - 4 TUỔI

TT

Tuần chuyên môn

Chủ đề

Số tuần

Thời gian thực hiện

1

1+ 2 + 3

Trường mầm non +Tết trung thu

3

Từ ngày 10/9 - 29/9/2018

2

4 + 5 + 6

Bản thân

3

Từ ngày 01/10 – 20/10/2018

3

7+8 + 9 +10

Gia đình của bé

4

Từ ngày 22/11 – 17/11/2018

4

11+12+13+14

Các nghề phổ biến + 20/11

4

Từ ngày 19/11 – 15/12/2018

5

15+16+17+18

Thế giới động vật

4

Từ ngày 17/12 – 12/01/2019

Học kỳ II

6

19+20+21+22

Thế giới thực vật

Tết Nguyên Đán và mùa xuân

4

Từ ngày 14/01 – 16/2/2019

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Từ ngày 04/2- 09/02/2019

7

23+24+25+26+27

Phương tiện và luật giao thông

+ Ngày 8/3

5

Từ ngày 18/2 – 23/3/2019

8

28+29+30+31

Các hiện tượng tự nhiên

4

Từ ngày 25 /3 - 20/4/2019

9

32+33+34+35

Quê hương - Đất nước - Bác Hồ

4

Từ ngày 22/4 – 18/5/2019

Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học

4.KHỐI 4 - 5 TUỔI

TT

Tuần chuyên môn

Chủ đề

Số tuần

Thời gian thực hiện

1

1+ 2 + 3

Trường mầm non +Tết trung thu

3

Từ ngày 10/9 - 29/9/2018

2

4 + 5 + 6

Bản thân

3

Từ ngày 01/10 – 20/10/2018

3

7+8 + 9 +10

Gia đình của bé

4

Từ ngày 22/11 – 17/11/2018

4

11+12+13+14

Các nghề phổ biến + 20/11

4

Từ ngày 19/11 – 15/12/2018

5

15+16+17+18

Thế giới động vật

4

Từ ngày 17/12 – 12/01/2019

Học kỳ II

6

19+20+21+22

Thế giới thực vật

Tết Nguyên Đán và mùa xuân

4

Từ ngày 14/01 – 16/2/2019

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Từ ngày 04/2- 09/02/2019

7

23+24+25+26+27

Phương tiện và luật giao thông

+ Ngày 8/3

5

Từ ngày 18/2 – 23/3/2019

8

28+29+30+31

Các hiện tượng tự nhiên

4

Từ ngày 25 /3 - 20/4/2019

9

32+33+34+35

Quê hương - Đất nước - Bác Hồ

4

Từ ngày 22/4 – 18/5/2019

Từ ngày 20/5 – 25/5/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học

5. KHỐI 5 - 6 TUỔI

TT

Tuần chuyên môn

Chủ đề

Số tuần

Thời gian thực hiện

1

1+ 2 + 3

Trường mầm non +Tết trung thu

3

Từ ngày 10/9 - 29/9/2018

2

4 + 5 + 6

Bản thân

3

Từ ngày 01/10 – 20/10/2018

3

7+8 + 9 +10

Gia đình của bé

4

Từ ngày 22/11 – 17/11/2018

4

11+12+13+14

Các nghề phổ biến + 20/11

4

Từ ngày 19/11 – 15/12/2018

5

15+16+17+18

Thế giới động vật

4

Từ ngày 17/12 – 12/01/2019

Học kỳ II

6

19+20+21+22

Thế giới thực vật

Tết Nguyên Đán và mùa xuân

4

Từ ngày 14/01 – 16/2/2019

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Từ ngày 04/2- 09/02/2019

7

23+24+25+26+27

Phương tiện và luật giao thông

+ Ngày 8/3

5

Từ ngày 18/2 – 23/3/2019

8

28+29+30+31

Các hiện tượng tự nhiên

4

Từ ngày 25/3 - 20/4/2019

9

32+33

Quê hương - Đất nước - Bác Hồ

2

Từ 22/4 – 04/5/2019

10

34+35

Trường tiểu học

2

06/5 – 18/5/2019

Từ ngày 20/5 – 25/5/2019

Kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ cuối năm học