STT

TÊN NHÓM LỚP

TÊN GIÁO VIÊN

SỐ TRẺ ĐIỀU TRA

SỐ TRẺ GIAO MỖI CHO NHÓM LỚP

TỶ LỆ %

1

12- 24 tháng A

Vũ Thị Hợp

Phạm Thị Bích Nhuần

40 cháu

16 cháu

48

2

12- 24 tháng B

Vũ Thị Hải Yến

42 cháu

17 cháu

51,0

3

25 -36 tháng A

Phạm Thị Dịu

Vũ Thị Nụ

29 cháu

28 cháu

96,6

4

25-36 tháng B

Vũ Thị Thuý

Nguyễn Thị Thanh Thủy

35 cháu

34cháu

97,1

5

25 -36 Tháng C

Vũ Thị Giang

Nguyễn Thị Tuyết

32 cháu

32 cháu

100

6

Lớp 3 tuổi A

Đặng Thị Ân

Khổng Thị Hiền

37 cháu

37 cháu

100

7

Lớp 3 tuổi B

Vũ Thị Hoa B

Vũ Thị Nhạn

31 cháu

31 cháu

100

8

Lớp 3 tuổi C

Vũ Thị Ngọc Lan

Đặng Thị Vân

32 cháu

32 cháu

100

9

Lớp 4 tuổi A

Đặng Thị Ngọc Mai

Vũ Thị Hằng

40 cháu

40 cháu

100

10

Lớp 4 tuổi B

Vũ Thị Thủy

Vũ Thị Tuyết Ngọc

38 cháu

38 cháu

100

11

Lớp 4 tuổi C

Vũ Thị Tươi

Bùi Thị Nguyệt

41 cháu

41 cháu

100

12

Lớp 5 tuổi A

Vũ Thị Nguyệt

Vũ Thị Hoa b

38cháu

38 cháu

100

13

Lớp 5 tuổi B

Đặng Thị Khanh

Đặng Thị Mai

43 cháu

43 cháu

100

14

Lớp 5 tuổi C

Vũ Thị Huyền

Vũ Thị Yến

42 cháu

42 cháu

100

Tổng

520

470

90,4

*Tổng số nhóm lớp trong toàn trường là 14.

- Nhà trường tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, tạo cảnh quan nhà trường thân thiện do vậy đã thu hút được số trẻ đến trường ngày một đông.

Trong đó:

- Nhà trẻ có 6 nhóm:

2 nhóm 13 – 24 tháng(A - B)

3 nhóm 25 – 36 tháng(A – B – C)

- Mẫu giáo có 7 lớp:

3 lớp 5 – 6 tuổi(A – B - C)

3 lớp 4 – 5 tuổi(A – B - C)

3 lớp 3 – 4 tuổi(A – B - C)