Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 119
Năm 2022 : 7.266
Thành tích đạt được của tập thể trường MN Đông xuân

Thành tích đạt được của tập thể trường MN Đông xuân

Xã Đông Xuân là vùng đất vốn có truyền thống kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm,  cũng là nơi hội tụ những tấm gương hiếu học, những con người đang ngày đêm tiếp bước những trang sử vẽ vang  anh hùng. Trong điều kiện kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và địa ...